Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση της κολεκτίβας μπορείτε να επικοινωνείσετε στα τηλέφωνα: 

6972 284 385 & 6973 401 418

καθώς επίσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  belleville.co@gmail.com

Advertisements